UShicilelo lwezoRhwebo

Izinto zeNkqubo

Izixhobo ze-Eureka zinokusebenza ezi zinto zilandelayo xa kusenziwa iibhokisi ezisongwayo:

-Iphepha

-Ikhava eqinileyo

cp

Izixhobo

umenzi wetyala

Isibophelelo, ukuthunga kunye nomthungo wesali

Offset press